Works 作品總覽
作品欣賞

未了之緣

落拓不羈的范凌始終將溫舒易視為摯愛,然而這份愛在蘇延出現的那一天就開始變質。她得想辦法讓她們之間的緣永遠停在那一刻……
  • 學校: 中國文化大學
  • 團隊:情書快遞局 Love Letter Express Bureau
  • 指導老師:陳毓麒
  • 導演:張芝熒
  • 劇本:張芝熒
  • 剪輯:張芝熒、林亭妤 Ting Yu Lin
  • 攝影:吳軒誠 Xuan Cheng Wu
  • 女主角:梁羽君 Fisher Liang、周佳欣 Doris Chou
  • 男配角:王秉棋 Bing Chi Wang
  • 其他成員:陳俊毅 Jyunyi Chen、黃子珊 Zishan Huang、吳宜臻 Mona Wu、楊婕琳 Jie Lin Yang 、賴蘊潔 Yun Jie Lai、許芷瑄 Chih Hsuan Hsu、李欣諺 Eunice Lee